Algemene voorwaarden

Op al de door ons uitgevoerde werken zijn de algemene voorwaarden, als zodanig gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel, van toepassing.

De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.