Omschrijving van de verschillende uitwerkingen in de bouwkosten.

Wat houdt de elementenraming in.

De elementenraming is gebaseerd op onderbouwde begrotingselementen, hierdoor is het mogelijk om van schetsen en voorontwerpen, maar ook van plannen in de ontwerpfase een goede kosten indicatie te verkrijgen. De onderbouwde begrotingselementen zijn gebaseerd op eerder gemaakte begrotingen en / of ramingen, vertaald naar het nieuwe project en naar te verwachten marktconforme prijzen. Een elementenraming geeft dan ook een goede indicatie of het project in zijn vorm doorgezet kan worden of om een project eventueel bij te kunnen sturen.

Wat houdt de directie- en inschrijfbegroting in.

De directiebegroting wordt uitgewerkt als een inschrijfbegroting, met het verschil dat er bij de directiebegrotingen geen onderaannemers worden aangevraagd. De begroting wordt uitgewerkt in arbeids-, materiaal- en onderaannemerskosten, in STABU-opbouw. Naast de kosten die behoren bij de directe kosten van het project, zijn er ook indirecte kosten die door ons worden voorgesteld, dit zijn de bouwplaatskosten en de staartkosten. De staartkosten kunnen bestaan uit verletkosten, algemene kosten, winst en risico, de opbouw kan in onderling overleg worden bepaald.

 

Omschrijving van de verschillende ontwerpstadia.

Wat houdt de schetsfase in.

De schetsfase is een ruwe schets van het te maken project, met aanzichten en plattegronden. Het project bevindt zich dan in de studiefase en zal gedurende het verdere proces nog verder vormgegeven en getoetst dienen te worden.

Wat houdt de ontwerpfase in.

Er is een keuze gemaakt vanuit mogelijk diverse schetsontwerpen en het ontwerp wordt verder uitgewerkt naar de diverse wettelijke eisen en de voorschriften vanuit het bestemmingsplan. Vaak is er sprake van een voorontwerp, waarbij de invulling een duidelijk beeld geeft aan u als opdrachtgever, in dit stadium kunnen nog aanpassingen worden verricht, waarna het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt. In het stadium van het voorontwerp kan een elementenraming voor de budgettoetsing worden gebruikt, voor het definitieve ontwerp is een directiebegroting of inschrijfbegroting een gebruikelijke begroting.

 

Aandachtspunten voor budgetbepaling.

De begroting betreft slechts een onderdeel van uw budget, als opdrachtgever. In het onderstaande geven wij u een opsomming van de mogelijke kosten.

De terreinkosten

-     aankoop van het terrein en mogelijke bebouwing

-     inmeten terrein door kadaster

De kosten van de diverse noodzakelijke adviseurs, te denken aan de volgende onderdelen:

-     opstellen programma van eisen, (voor)ontwerp bouwkundig/installatietechnisch, vergunningaanvraag(onderzoek) en toezicht gedurende de bouw

-     bouwfysische berekeningen

-     fundatieonderzoek (draagkracht bodem) en bodemonderzoek (schoongrondverklaring)

-     constructieve berekeningen in initiatief-, ontwerp-, uitvoeringfase

-     archeologisch onderzoek

-     asbestinventarisatie, sloopinventarisatie (bij sloop bestaande bebouwing)

-     interieuradvies

-     terreininrichtingsadvies

De directe kosten behorende bij gebouw:

-     de opgestelde begroting

-     onderdelen die eventueel buiten de begroting zijn gelaten en rechtstreeks door uw leverancier of door u zelf wordt geleverd en/of uitgevoerd, dit kan zijn, (bouw)aansluitingen, tuininrichting, bestrating, vloer-, wand- en plafondafwerkingen, schilderwerk, de keuken, kasten, inrichting, sanitair of installatieonderdelen

Aan welke kosten kunt u nog meer denken:

-     hypotheek(afsluitkosten)

-     bouwvergunningkosten, wijziging bestemmingsplan

-     GIW

-     notaris

-     verzekeringen, zoals opstal- en inboedelverzekeringen

-     verhuiskosten

-     tijdelijk extra lasten bij overlap eigendom bestaand en nieuw pand of noodzaak van tijdelijke opslag